Luleåbiennalen 2020:
Tiden på jorden / Time on Earth
21.11.2020~14.2.2021

Information

Sista chansen att ta del av Luleåbiennalen 2020: Tiden på jorden

Onsdag 10 februari, kl 16~20 samt lördag 13 februari–söndag 14 februari, kl 12~16
Galleri Syster håller öppet. Grupputställning med Augusta Strömberg, Susanna Jablonski och Ana Vaz.

Torsdag 11 februari– söndag 14 februari, kl 12~16
Havremagasinet länskonsthall i Boden håller öppet. Grupputställning med Beatrice Gibson, Susanna Jablonski, Birgitta Linhart, Fathia Mohidin, Charlotte Posenenske, Tommy Tommie och Danae Valenza.

Lördag 13 februari–söndag 14 februari, kl 14~18
Det gamla fängelset Vita Duvan håller öppet med Maria W Horns hyllade Elektroakustiska komposition "Den vita duvans lament"

Lördag 13 februari, kl 15~19
Konstnären Markus Öhrn och poeten David Väyrynens ljudinstallation "Bikt" ställs ut på isen nedanför Residensgatan i Luleå. Lyssna till ljudsatta vittnesmål av den äldre generationens tornedalskvinnor.

Boka gärna ditt besök via Billetto. Drop in i mån av plats!

För er som inte har möjlighet att ta del av Luleåbiennalen på plats arrangeras också en avslutningshelg online med en fullspäckad radio-show) ledd av biennalens curatorer. Här kommer du kunna ta del av konstnärsamtal, ljudverk och specialskrivna essäer!

Luleåbiennalens utställningar på Norrbottens museum, Luleå konsthall, Välkommaskolan i Malmberget och Silvermuseet i Arjeplog förblir stängda.

Lulu är hur Luleå benämndes i skrift första gången 1327, ett namn med samiskt ursprung som kan uttydas ”östligt vatten”. Det har fått ge namnet till Luleåbiennalens journal vars första nummer gavs ut i samband med Luleåbiennalen 2018. Under årets biennal ges läsarna genom fyra nummer olika ingångar till biennalens tematik kring realismens giltighet idag. Lulu-journalen görs av biennalens konstnärliga ledare och inbjudna gästredaktörer. Tidningen publiceras här och går att ladda ner för utskrift. Formgivning: Aron Kullander-Östling & Stina Löfgren.

ISSN: 2003~1254

Om verket som aldrig blev av
Michele Masucci & Karl Sjölund

Det här programmet presenterar bakgrunden till och tankar om ett konstverk av Michele Masucci och Karl Sjölund som på grund av olika omständigheter inte gick att genomföra under Luleåbiennalen 2020. Vändningar i det planerade genomförandet återberättas och olika beståndsdelar och frågeställningar diskuteras. En betraktelse över ett specifikt konstverks tillblivelse och förutsättningar blandas med spekulationer om vår tids ödesfrågor.
 
Verket tog sin utgångspunkt i 1980- och 90-talens Gällivare och nyliberalismens gradvisa intåg med kulturella, politiska och sociala förändringar. Genom funna objekt, artefakter från den tiden, skulle tidstypiska fenomen liksom den framväxande privata lyxkonsumtionen reflekteras. Hur introduktionen av kabel-TV med program som Baywatch, lånefinansierade pickups och hemmabarer frammanade nya begär och sociala förhållanden. Vi ville förstå hur ett samhälle starkt förankrad i arbetarrörelsens historia och gemenskap under några decennier omvandlades av individualism och privatisering. En förvandling som tog sig unika uttryck utifrån ortens kulturhistoria men ingick i kapitalismens globala utveckling, med 80-talets motreaktion till 60–70 talens sociala kamper och föreställningen om historiens slut efter Sovjetunionens förfall. De tidiga sociala och kulturella tecken vi spårade föregick omfattande neoliberala strukturomvandlingar, överordnade styrsätt som satte gamla ideologiska konfliktlinjer ur spel. I Norrbotten innebar detta en global marknadsanpassning av gruvindustrin under 2000-talet.
 
Denna spårning av en särskilt tid och plats maskulina konsumtionskultur skulle konfronteras med populära folkvisor som återberättade kvinnors livsvillkor under 1900-talet. När verket inte längre kunde genomföras som en fysisk installation tog det en ny form. De bredare historiska förvandlingarna i Gällivares historia skulle presenteras genom Karls egen mormor, Ruth Åkerman, som lämnat efter sig en dagbok skriven under 90-talet. Ruth, som gick bort 2018, växte upp i Malmberget på 30- och 40-talet och under sitt liv utvecklade hon ett skrivande som blandade minnen och personliga betraktelser. Fragment ur Ruths dagbok läses upp i programmet.

Michele Masucci (f. 1980, Sollentuna) och Karl Sjölund (f. 1986, Luleå) är konstnärer verksamma i Stockholm.

Musik i programmet:

  • Ledmotivet till tv-serien Baywatch. I'm Always Here, (also known as I'll Be Ready), Jimmi Jamison, 1991
  • Leena Tornionjokilaakson. Tornedalens Travolta. Pajala: Åke Siikavaara, 1996
  • Gällivare Frans. Rallarkockan. Gällivarevisor, Gällivare: Norrlåtar, 1975